โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
เบอร์โทร 043-009603
โทรสาร 043-009603
อีเมล์ kukhard16@gmail.com
เว็บไซต์ www.kksc.ac.th
สายด่วน!!! 086-3707815 (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

แผนที่